تبلیغات
دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش
دسته بندی : دستورالعمل,,
  • بازدید : (2)
دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش

 تعاریف. مادة 1 : اصطلاحات و واژه های تعریف شده در مادة 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384، به همان معانی در این دستورالعمل به کار می روند. واژه‌های دیگری نیز به شرح زیر تعریف می شوند:

 

ادامه مطلب...


برچسب ها : ,
ضوابط فعالیت شرکتهای تأمین سرمایه
دسته بندی : دستورالعمل,,
  • بازدید : (2)
ضوابط فعالیت شرکتهای تأمین سرمایه

در اجرای بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384، ضوابط فعالیت شرکتهای تأمین سرمایه موضوع بند 18 ماده 1 قانون مذکور،به شرح مواد آتی است.

 

ادامه مطلب...


برچسب ها : ,
دستورالعمل عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران به روش ثبت دفتری
دسته بندی : دستورالعمل,,
  • بازدید : (4)
دستورالعمل عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران به روش ثبت دفتری

ماده 1: اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته اند. واژه‌‌‌های دیگر دارای معانی زیر هستند:

 

ادامه مطلب...


برچسب ها : ,
دستورالعمل نحوه انجام معاملات در تابلوی غیررسمی
دسته بندی : دستورالعمل,,
  • بازدید : (2)
دستورالعمل نحوه انجام معاملات در تابلوی غیررسمی

در راستای اجرای مادة 8 آیین‌نامة شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار مصوب 17/5/1384 شورای بورس، درخصوص نحوه انجام معاملة سهام شرکت‌ها در تابلوی غیررسمی، دستورالعمل نحوة انجام معاملات در تابلوی غیررسمی در تاریخ 27/6/1385 به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

 

ادامه مطلب...

برچسب ها : ,
ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معاملات
دسته بندی : دستورالعمل,,
  • بازدید : (6)
ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معاملات

مادۀ 1 – سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری یا سایر اشخاص، نهادها و سازمانهای مشابه که سهامی را بابت طلب خود از دولت دریافت می‌کنند می‌توانند با رعایت مقررات  بورس آن را به شرکت‌های تحت مالکیت

 

ادامه مطلب...


برچسب ها : ,
ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده در فرابورس ایران
دسته بندی : دستورالعمل,,
  • بازدید : (2)
ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده در فرابورس ایران

مادۀ 1  "کد مجازی تجمیعی" معاملات عمدۀ سهام پذیرفته شده در فرابورس به درخواست کارگزار فروشنده جهت فروش تجمیعی سهام در معاملات عمده در سامانه معاملاتی فرابورس ایجاد می‌گیردد تا  سهام فروشندگان متعدد در یک کد معاملاتی واحد تجمیع شده و به صورت یکجا جهت فروش عرضه شود.

 

ادامه مطلب...


برچسب ها : ,
ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و
دسته بندی : دستورالعمل,,
  • بازدید : (2)
ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و

ماده 1:  اصطلاحات به کار رفته در این ضوابط به شرح زیر تعریف می‌گردند : معاملات کنترلی : معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان کنترل شرکت وجود داشته باشد.

 

ادامه مطلب...


برچسب ها : ,
دستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار
دسته بندی : دستورالعمل,,
  • بازدید : (0)
دستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار

این دستورالعمل، در اجرای بند 2 مادۀ 7 قانون بازار اوراق بهادار و مفاد دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در 59 ماده و 20 تبصره به پیشنهاد هیئت مدیرۀ شرکت فرابورس ایران، در تاریخ 25/1/88 به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و در تاریخ 24/2/1390 به‌شرح زیر اصلاح شد.

 

ادامه مطلب...


برچسب ها : ,
نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام
دسته بندی : فرا بورس,,
  • بازدید : (2)
نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام

در ادامه، نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام، همراه با تذکرات لازم ارائه شده است.

 

...ادامه  مطلب 


برچسب ها : ,
نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش و افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص
دسته بندی : فرا بورس,,
  • بازدید : (4)
نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش و افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص

در ادامه، نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش  و افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره  در شرکتهای سهامی خاص، همراه با تذکرات لازم ارائه شده است.

 

...ادامه مطلب


برچسب ها : ,
ليست صفحات
تعداد صفحات : 16
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 16 صفحه بعد